LUB

In English

kursstart
strategier

Informationssökning
Frågeställning
Informationsbehov
Sökbegrepp
Typ av sökning
Leta på rätt ställe
Quiz
redskap

Olika typer av källor
Söktjänsters struktur
Exempel
Frassökning
Booleska operatorer
Trunkering
Quiz
utvärdering

Utvärdering
Författare
Ämne och synvinkel
Syfte och målgrupp
Aktualitet
Upplaga
Utgivare
Referenser
Quiz