Illern - Introduktion

Online-kursen Illern är framtagen som en del av utbudet inom Nätuniversitetet vid Lunds universitet. Huvudsyftet med kursen är att förmedla kunskap om och skapa förståelse kring hur man finner olika typer av information.

Ju mer du lär dig om olika typer av information, var du kan hitta just de källor du behöver och hur du hanterar dem, desto högre blir din informationskompetens. Begreppet omfattar förmågan att identifiera ett informationsbehov; att kritiskt värdera och kreativt utnyttja information; att ha kännedom om informationskällor och informationssystem; färdigheter att lokalisera dessa; tekniker för att söka efter information; samt förmågan att använda dessa kunskaper, färdigheter och tekniker.

Kursen innehåller text att läsa och övningar kring de principer som du kan applicera just din fråga på. Därmed innehåller den inte genomgångar av mer än ett fåtal enskilda databaser, detta för att du ska kunna använda tankesättet nästa gång du behöver söka ny information - i nya databaser och informationskällor. Däremot har vi försökt ge så många exempel som möjligt.

Du bläddrar till nästa sida via den blå pilen uppe till höger på varje sida. Ett klick på pilen här till höger tar dig till kursens första del. Kursen är uppdelad i tre delmoment (Strategier, Redskap & Utvärdering), som finns presenterade med rubriker ovan till höger i bild. Hela kursen ska ta ungefär en timme att genomföra.

Läs mer om Illern

 

 

 

pil


En informationskompetent person...
  • är medveten om att korrekt och fullständig information är en förutsättning för riktiga beslut
  • inser behovet av ny information
  • formulerar frågeställningen utifrån informationsbehovet
  • identifierar lämpliga informationskällor
  • använder alla typer av källor, såväl IT-baserade som övriga
  • utvärderar information
  • organiserar information för praktiskt användande
  • integrerar ny information med befintlig kunskap
  • använder information i kritiskt tänkande och vid problemlösning