Illern - Mer om kursen

Nätuniversitetssatsning

Inom ramen för LUs satsning på nätuniversitetsaktiviteter arbetar man inom biblioteksnätverket på olika sätt för att för att i samarbete med institutionerna skapa så goda lärandemiljöer som möjligt för studenterna. Illern är en av flera beståndsdelar i detta arbete.

Vi fick medel för att skapa en kurs främst för ovana studenter, som kanske skulle tycka att andra kurser är alltför omfattande som introduktion till informationssökning och informationshantering. Vi ville förmedla ett tänke- och arbetssätt snarare än information om hur vissa utvalda vertyg för informationssökning fungerar och introducera några viktiga begrepp och principer.

Länkar till många bra kurser och vägledningar finns på sidan Webbguider till information.

Ett nätverksverktyg

Illern har utvecklats i samarbete med kolleger vid LUs nätverksbibliotek och förhoppningen är att de bibliotek som har behov av en vägledning särskilt anpassad för de egna användarna ska kunna utgå ifrån den allmänna versionen och anpassa exempel, layout och annat efter dessa.

Så har man gjort vid Ekonomiska biblioteket och andra tillkommer.

Design

Vi har anlitat UCLU för att ge Illern en användarvänlig design.

 

 

 

pil


Namnet "Illern"

Uttalas på lundensiska [i:lörn] :-)

Illerns käraktärsegenskaper tycker vi också stämmer in på dagens student; den är självständig, socialt kompetent, nyfiken och energisk och den tycker om att lära sig nya saker!