Osmosis


Lunds universitet har ingått ett avtal med Osmosis (Knowledge Diffusion) om att använda tjänsten Osmosis. Du som är anknuten till Lunds universitet har möjlighet att använda Osmosis. Det är helt frivilligt att använda Osmosis och om du väljer att göra detta måste du ingå ett personligt avtal med Osmosis (Knowledge Diffusion) om att använda tjänsten. Detta gör du genom att registrera dig med en e-postadress som är knuten till Lunds universitet.

Genom att ingå avtalet samtycker du till att Osmosis (Knowledge Diffusion) samlar in och använder information och personuppgifter. Notera att användning av tjänsten medför att personuppgifter överförs till tredje land (utanför EU/ESS-området). Det är Osmosis (Knowledge Diffusion) som är personuppgiftsansvaring. Under "Privacy Policy" kan du läsa mer om vilka uppgifter som samlas in och hur dessa behandlas: https://www.osmosis.org/privacy.

Gå vidare till Osmosis.Lund University has entered into an agreement with Osmosis (Knowledge Diffusion) in order to use the Osmosis on-line service. If you are affiliated to Lund University, you can use Osmosis. It is completely voluntary to use Osmosis and if you choose to do so, you must enter into a personal agreement with Osmosis (Knowledge Diffusion) to use the service. You do this by registering with an e-mail address that is connected to Lund University.

Please note that by entering into the agreement, you agree that Osmosis (Knowledge Diffusion) collects and uses information and personal data. Please note that the use of the service means that personal data is transferred to third countries (outside the EU/EAA aera). Osmosis (Knowledge Diffusion) is responsible for personal data. Under "Privacy Policy" you can read more about what information is collected and how it is processed: https://www.osmosis.org/privacy.

Proceed to Osmosis.